UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRANG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
Thứ năm, 18/07/2024 11:31:08

Dự toán HĐND quyết định-Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng Xã Năm 2024

Tên báo cáo: Dự toán HĐND quyết định-Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng Xã Năm 2024
Kỳ báo cáo: Năm
Năm báo cáo: 2024
Đơn vị báo cáo: UBND thị xã Ba Đồn
Loại báo cáo: Dự toán HĐND quyết định
Biểu mẫu: B90/CK-NSNN
Văn bản áp dụng: Thông tư 343/2016/TT-BTC
Văn bản công khai: 3390/QĐ-UBND
Ngày công khai 22/12/2023
Người ký: Đoàn Minh Thọ
Chức vụ: Chủ tịch UBND Thị Xã Ba Đồn
Tên tệp đính kèm Dung lượng Định dạng Thao tác
DT-2024-N-B90-TT343-458.xls Kích thước:39424 kb xls
QUYET-DINH-CONG-KHAI-DU-TOAN-2024-ok(16.01.2024_10h20p28)_signed.pdf Kích thước:482342 kb pdf