UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRANG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
Thứ năm, 18/07/2024 12:11:54

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách-Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I 2024

Tên báo cáo: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách-Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I 2024
Kỳ báo cáo: Quý
Năm báo cáo: 2024
Đơn vị báo cáo: PHÒNG TÀI CHÍNH - KH TX Ba Đồn
Loại báo cáo: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Biểu mẫu: B94/CK-NSNN
Văn bản áp dụng: Thông tư 343/2016/TT-BTC
Văn bản công khai: 105/TCKH
Ngày công khai 12/04/2024
Người ký: Phạm Thiết Hùng
Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH thị xã Ba Đồn
Tên tệp đính kèm Dung lượng Định dạng Thao tác
TH-2024-Q1-B94-TT343-458.xlsx Kích thước:14888 kb xlsx
1.-CV-cong-khai-ngan-sach-quy-I-nam-2024(13.05.2024_16h31p18)_signed.pdf Kích thước:410338 kb pdf